NLRX: Rallyracing wordt Rallycross!

Onlangs publiceerde de KNAF de aangepaste versies van de reglementen voor het Nederlands Kampioenschap Rallycross. De eerste wijziging springt al gelijk in het oog…. Rallyracing wordt namelijk weer RALLYCROSS!!

Verder zijn er enkele essentiële wijzigingen doorgevoerd in het wedstrijdverloop en het kampioenschap. Wijzigingen die alleen maar toegejuicht kunnen worden; wij zetten ze voor u op een rijtje:

Startopstelling

De startopstelling van de eerste reeks wordt bepaald door middel van loting. De startopstelling van de tweede reeks wordt bepaald door het resultaat van de eerste reeks. De startopstelling van de derde reeks zal gebeuren op basis van het resultaat in reeks 2.

8T6I5050

Manches

Per manche wordt een puntenklassement opgemaakt, waarbij de snelste tijd 1 punt toegekend krijgt, de daarop volgende tijd 2 punten enzovoort. Deelnemers die uitvallen gedurende een manche krijgen de punten van het aantal deelnemers op de deelnemerslijst +1. De niet starters +2 en bij diskwalificatie het aantal deelnemers op de deelnemerslijst +3.

8X2U1745

Kampioenschap

Voor het kampioenschap tellen de wedstrijden in april, mei, juni en juli mee. De Challenge-wedstrijd zal in tegenstelling tot verleden jaar dus niet meetellen voor het Nederlandse kampioenschap. Daarnaast worden nog 2 wedstrijden uit Maasmechelen ingebracht in het NK.