PR NLRX: Eurocircuit kiest voor toekomst en annuleert 2 wedstrijden

Deze week heeft het bestuur van de Nederlandse Rallycross Vereniging (NRV) moeten besluiten de geplande wedstrijden op 11 augustus en 15 september niet kunnen doorgaan. Op korte termijn betekent dit dat de 2 resterende wedstrijden van het Nederlands Kampioenschap Rallycross 2019 zijn geannuleerd. Hiermee kiest het NRV bestuur voor de toekomst van het 48 jarige Eurocircuit op lange termijn.

Onlangs heeft de Raad van State uitgesproken dat het circuit maar 8 uur per week geopend mag zijn. (Gemeten van moment openen van de poort tot het sluiten van de poort). Het bestuur acht deze tijdspanne veel te kort om een complete wedstrijd (binnenkomen, inschrijven, keuren, trainen, racen en inpakken, het circuit weer verlaten) te kunnen laten plaatsvinden.

Na lang wikken en wegen is het NRV bestuur tot conclusie gekomen dat onder gegeven omstandigheden niet mogelijk is om een kampioenschapswaardige wedstrijd te organiseren. Op het Eurocircuit zijn vele scenario’s de revue gepasseerd maar uit uitvoerige analyse is gebleken dat 8 uur is gewoon te kort is om een goede en vooral veilige wedstrijd te houden. 

Op dit moment is Gemeente Valkenswaard bezig met een nieuw bestemmingsplan voor het circuit. Het houden van twee sterk ingekorte en daarmee onvolwaardige wedstrijden past niet in de doelstelling om rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard te behouden. Het Eurocircuit blijft vol vertrouwen in een goede afloop.

Het nieuwe bestemmingsplan moet het Rallycrossbestuur de ruimte gaan geven om in 2020 (en verder) wedstrijden op een goede manier te kunnen organiseren. Door de moeilijke keuze van het bestuur is de deur naar een betere toekomst verder opengezet. 

Back to top button
error: Content is protected !!