Hulde voor Staf Meulemans en zijn team, Glosso is terug!

Afgelopen week werd de kalender van het Belgische Rallycross kampioenschap 2018 gepresenteerd. Tot ieders vreugde prijkte op deze kalender tweemaal het Glossocircuit in Arendonk. Eindelijk kan en mag het Glossocircuit het Belgische kampioenschap weer verwelkomen! Een zeer groot gedeelte van de credits hiervan komen toe aan Staf Meulemans, die jarenlang gevochten heeft om dit doel te bereiken! Wij spraken met Staf.

“In de periode 1970 tot 1992 groeide niet alleen het aantal leden van de club, maar ook onze naam en faam tot voorbij onze landgrenzen. Elke 3 jaar verlengden we met succes onze uitbatingsvergunning, tot in 1992. Dat jaar volgt er protest van 6 randeigenaren, bij de aanvraag om onze klasse 1 milieuvergunning te verlengen. Deze aanvraag was voor het eerst onder VLAREM.”

“In 1993 werd het terrein bij het opmaken van de gewestplannen opgesplitst in recreatiegebied en natuurgebied, waardoor onze aanvraag werd afgekeurd. Wij hebben toen de omloop ook verplicht moeten inkorten, waardoor wij onze homologatie voor F.I.A.-R.A.C.B. (B.O.R.A) kwijt speelden. In 1994 zijn Internationale en Nationale wedstrijden niet langer meer mogelijk. Enkel club en regionale wedstrijden onder V.A.S. homologatie kan wel.”

“Initiatieven via een Bijzonder Plan van Aanleg boden geen oplossing, nadat deze werden aangevochten via kortgeding bij de Raad van State en toenmalige Minister van milieu Mvr. Dua. De uitspraak was dat een Bijzonder Plan van Aanleg niet de manier is om een scheve situatie recht te zetten.”

“In de jaren erna hebben we vele vergeefse pogingen gedaan om tot een circuit te komen met een voldoende lange omloop. Met de bevoegde instanties zijn er andere locaties bekeken, en met de lokale besturen en de buurtbewoners werd er naar de huidige omloop gekeken. Al deze acties waren te vergeefs om tot een tijdelijke uitbatingsvergunning voor de lange omloop te komen.”

“De volgende stap was het opmaken van een Milieu Effecten Rapport MER en een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan te maken, met als doel, bestaande knelpunten, aandachtspunten en wederzijdse wensen kenbaar te maken, om zo de optimalisatie van het bestaande circuit (lange omloop) na te streven.”

“Nu 25 jaar later 2017, zijn we dan zover dat dit plan is goedgekeurd in de Provincieraad van Antwerpen, Vlaamse overheid en daarna gepubliceerd is in het Staatsblad. Wij zijn nu bezig met voorbereidingen van de omgevingsvergunning waarin de geluidsmuur van 6 meter de grootste uitdaging is in het (PRUP) Provinciaal ruimtelijk uitvoerings plan Uitbreiding rallycrosscircuit Glosso Arendonk en Oud-Turnhout. De andere praktische werken zijn vooral investeringen, grote verbeteringen en groot onderhoud.”

Zo komt er na 15 jaar van touwtrekken eindelijk licht aan het einde van de tunnel en mag Staf Meulemans en zijn team zich opmaken voor een rentree op de Belgische kalender. Noteer alvast 19 augustus in uw agenda! Dan zal het Belgische Rallycross circus neerstrijken in Arendonk. Staf, nogmaals bedankt!

Back to top button
error: Content is protected !!